Το γραφείο

Το δικηγορικό μας γραφείο

 Το γραφείο μας βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , επί της οδού Μητροπόλεως αριθ. 15, στον πέμπτο όροφο , από το 2016.

Γνώμονας μας , η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των εντολέων μας με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους.  Σημασία για εμάς , έχει η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη , σε ένα φιλικό κλίμα , απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστοσύνης ,με σκοπό να εξεύρουμε από κοινού μια λύση , η οποία θα τον ικανοποιεί πλήρως.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με πληθώρα θεμάτων αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου καθώς και ζητημάτων διαμεσολάβησης.

Το δικηγορικό μας διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, πιστοποιημένο από τον φορέα πιστοποίησης RIGCERT.

"Σημασία για εμάς, έχει η άμεση επικοινωνία με τον πελάτη, σε ένα φιλικό κλίμα, απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστοσύνης, με σκοπό να εξεύρουμε από κοινού μια λύση, η οποία θα τον ικανοποιεί πλήρως."
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ