Τομείς Εξειδίκευσης

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με πληθώρα θεμάτων αστικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου καθώς και ζητημάτων διαμεσολάβησης.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις υπερχρεωμένων σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Ως αποτέλεσμα , οι περισσότεροι εντολείς μας , έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 καταβάλλοντας κάθε μήνα δόσεις , τις οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν με μεγάλη ευκολία , ενώ έχουν εξαιρέσει από την ρευστοποίηση  την πρώτη τους κατοικία.

Η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, δηλαδή, ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους.

 

  • ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ
  • ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΑΡΩΝ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

 

 

Η αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης , γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Μονομελές Πρωτοδικείο της κατοικίας του.

  1. ΣΥΝΕΝΑΙΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΝΟΜΟΣ 4509/2017

Το συναινετικό διαζύγιο , αποτελεί τον γρηγορότερο τρόπο διαζυγίου , με αποτέλεσμα τα δυο μέρη να εξοικονομούν χρόνο , χρήματα καθώς και την αποφυγή της ψυχοφθόρας διαδικασίας την οποία βιώνουν τα δυο μέρη αλλά και τα τέκνα τους σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης. 

  1. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ 
  2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ
  3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση και επικύρωση εγγράφων από την αγγλική και την  γαλλική γλώσσα καθώς και το ανάποδο.

Η εξάλειψη της προσημείωσης πρέπει να λάβει τον ίδιο διαδικαστικό τύπο που επέτρεψε και την αρχική εγγραφή της, κάτι που σημαίνει ότι αρμόδιο δικαστήριο για την ανάκληση είναι το ίδιο ακριβώς που διέταξε την εγγραφή της προσημείωσης στο ακίνητο. 

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  3. ΔΙΑΘΗΚΕΣ